Ce este clauza de neconcurenta, cum o negociezi si cum trebuie sa fie stipulata intr-un contract?

Atunci cand colaborezi cu un partener de afaceri sau lucrezi in orice mod pentru acesta sau pentru o companie, poti avea acces la multe informatii cu privire la activitatea acestora, la clientela, know-how, etc. Dupa o anumita perioada de lucru stii deja ce trebuie sa faci pentru indeplinirea unei anumite activitati si ai putea sa faci acelasi lucru pentru un posibil concurent, in dauna partenerului de afaceri sau angajatorului anterior.

De aceea se obisnuieste tot mai mult inserarea intr-un contract a unei clauze de neconcurenta.

Inainte de a inscrie sau a semna o astfel de clauza, este bine sa fii atent la modalitatea in care este stipulata si sa negociezi eficient cu privire la aceasta.

Clauza de neconcurenta nu are o reglementare specifica generala cu privire la toate contractele. Se face referire la ea in Codul Civil in ceea ce priveste contractul de agentie si in Codul Muncii in ceea ce priveste contractul individual de munca. Alte legi speciale o pot reglementa cu privire la contracte specifice, dar in acest articol ma voi referi cu precadere la 2 categorii de contracte comune in care apare clauza de neconcurenta:

1) Contractul de prestari servicii

2) Contractul individual de munca

Sa le luam pe rand:

1) Clauza de neconcurenta in contractul de prestari servicii – cum negociezi?

Partile pot negocia si insera in contract orice fel de clauze, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri.

Contractul de prestari servicii nu are o reglementare distincta in Codul Civil si conform art.1168 din acesta ”Contractelor nereglementate de lege li se aplica prevederile prezentului capitol, iar daca acestea nu sunt indestulatoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult”.

Codul Civil reglementeaza mai detaliat clauza de neconcurenta in ceea ce priveste contractul de agentie. ”Art. 2.072. – (1) Prin contractul de agentie comitentul il imputerniceste in mod statornic pe agent fie sa negocieze, fie atat sa negocieze, cat si sa incheie contracte, in numele si pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, in una sau in mai multe regiuni determinate.(2) Agentul este un intermediar independent care actioneaza cu titlu profesional. El nu poate fi in acelasi timp prepusul comitentului.”

Iata cum este reglementata clauza de neconcurenta cu privire la acest contract:

Clauza de neconcurenta

  Art. 2.075 Cod Civil:

”(1) In sensul prezentului capitol, prin clauza de neconcurenta se intelege acea stipulatie contractuala al carei efect consta in restrangerea activitatii profesionale a agentului pe perioada contractului de agentie sau ulterior incetarii sale.
(2) Clauza de neconcurenta trebuie redactata in scris, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(3) Clauza de neconcurenta se aplica doar pentru regiunea geografica sau pentru grupul de persoane si regiunea geografica la care se refera contractul de agentie si doar pentru bunurile si serviciile in legatura cu care agentul este imputernicit sa negocieze si sa incheie contracte. Orice extindere a sferei clauzei de neconcurenta este considerata nescrisa.
(4) Restrangerea activitatii prin clauza de neconcurenta nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 2 ani de la data incetarii contractului de agentie. Daca s-a stabilit un termen mai lung de 2 ani, acesta se va reduce de drept la termenul maxim din prezentul alineat”.

Acestea sunt indiciile pe care ni le da Codul Civil. Pe langa acestea partile pot negocia clauza de neconcurenta cum o doresc, dar in caz de nerespectare a acesteia si de interpretare a contractului de catre o terta parte (arbitru, judecator, etc), in cazul in care clauza nu este bine reglementata in contract iar acesta poate fi asemuit cu contractul de agentie, clauza de neconcurenta  va fi interpretata in sensul Codului Civil.

Cum negociezi si la ce sa fii atent in cazul unei clauze de neconcurenta intr-un contract de prestari servicii:

1. Clauza de neconcurenta este o clauza neuzuala, care se refera la restrangerea libertatii de a contracta cu o alta persoana, in sensul art.1203 Cod Civil, si astfel trebuie acceptata in mod expres. Asadar, atunci cand o negociezi si inserezi in contract asigura-te ca este redactata in scris si semnata fie distinct, fie ca act aditional, fie se mentioneaza ca este inteleasa si acceptata expres de catre parte;

2. Stabileste regiunea geografica cu privire la care se aplica clauza de neconcurenta: o clauza de neconcurenta in orice teritoriu si cu privire la orice activitate nu este valabila. Regiunea trebuie stabilita si delimitata clar: ex. judetele Sibiu, Brasov, Cluj, teritoriul Romaniei, etc;

Atunci cand se impune o teritorialitate mai mare (ex. intreg teritoriul tarii sau tarile x si y, etc), negociaza un termen mai scurt pe parcusul caruia, dupa incetarea contractului trebuie respectata clauza de neconcurenta sau conditii mai favorabile;

3. Stabileste exact care sunt bunurile si serviciile pentru care se restrange activitatea. In contracte se obisnuieste sa se scrie ”pentru serviciile de genul celor prestate prin contract”. Este totusi indicat ca acestea sa se enumere in mod distinct si in cazul clauzei de neconcurenta;

4. Stabileste exceptiile. Odata ce s-au stabilit expres serviciile cu privire la care este interzis sa se desfasoare activitatea, negociaza totusi posibilele exceptii sau situatii interpretabile: spre exemplu daca ai realizat un proiect pentru Prestator te obligi sa nu mai realizezi acelasi proiect pentru alt prestator de acelasi tip, cu exceptia proiectelor care vizeaza x, y, z. In acest fel, eviti interpretarile ulteriore si raspunderea ta excesiva;

5. In ceea ce priveste perioada pentru care este valabila clauza de neconcurenta, aceasta este de 2 ani in cazul contractului de agentie. Poti negocia o perioada mai mare de 2 ani in contractul de prestari servicii, dar in cazul in care, in caz de litigiu acesta este asemuit in instanta cu un contract de agent, perioada poate fi redusa la 2 ani.

Perioada clauzei de concurenta este indicat sa fie de 2 ani. In cazul in care ti se impune o perioada mai mare de 2, negociaza in felul urmator: restrange activitatile vizate prin clauza de neconcurenta si solicita un pret mai mare sau ofera o garantie mai mica.

Tine cont si de perioada de derulare a contractului si onorariul tau. Daca ai incheiat un contract pentru o perioada de 2-3 luni iar onorariul tau nu a fost semnificativ in raport cu suma care ti se solicita garantie spre exemplu, negociaza o perioada mai scurta de timp cu privire la intinderea clauzei de neconcurenta.

6. Garantia respectarii clauzei de neconcurenta. Cu alte cuvinte, ce se intampla in cazul in care nu e respecta aceasta clauza?

De regula se prevede in contractul de prestari servicii o clauza penala, adica o clauza prin care partile stabilesc plata unei despagubiri in cazul nerespectarii obligatiei principale.

Cum negociezi aceasta despagubire?

Se obisnuieste ca despagubirea sa fie o suma de bani si de foarte multe ori aceasta este foarte mare. Atentie la cuantumul acestei sume: in caz de litigiu, daca despagubirea este excesiva in raport cu prejudiciul instanta poate sa o micsoreze, chiar daca a fost prevazuta de parti.

Negociaza aceasta suma tinand cont de intinderea obligatiei de neconcurenta dupa incetarea contractului, de perioada de derulare a contractului, de importanta activitatii cu privire la care se restrange concurenta si de onorariul pe care l-ai obtinut tu in baza contractului.

7. De asemenea, se poate prevedea o garantie, spre exemplu plata unei sume de bani, in cazul nerespectari acestei clauze, dar cum garantezi ca ai banii?

In aceasta situatie cealalta parte poate sa-ti solicite o garantie in plus cum ar fi o fideiusiune (garantie personala), sau o ipoteca mobiliara sau imobiliara, etc. Inainte de a semna orice astfel de clauza sau anexa la contract, informeaza-te temeinic cu privire la garantia care iti este solicitata sau, daca tu esti cel care o solicita, cauta sa te asiguri daca garantia adusa de catre cealalta parte este valabila si in ce conditii o poti incasa.

8. Desi clauza de neconcurenta vizeaza si parcursul desfasurarii contractului nu doar perioada de dupa incetarea acestuia, pentru o mai buna eficienta recomand ca aceasta sa fie negociata si inserata in contract impreuna cu o clauza de exlcusivitate. Prin aceasta, pe parcursul derularii contractului, cel obligat la respectarea concurentei se obliga sa ofere exclusivitate prestatorului;

Daca pentru tine clauza de neconcurenta este o clauza esentiala cu privire la contract, specifica acest lucru. Aceasta specificare te ajuta in caz de reziliere sau la interpretarea contractului.

Deoarece clauza de neconcurenta nu este o clauza esentiala prin lege si nu este prevazuta expres, pentru a fi cat mai eficienta, este bine ca partile, atunci cand o inscriu in contract sa-i acorde aceasta valenta. Acest lucru este important si cu privire la negocieri, deoarece, daca nu se ajunge la o intelegere cu privire la o cauza esentiala, contractul nu poate fi incheiat.

2) Clauza de neconcurenta in contractul individual de munca.

Cu privire la contractul individual de munca clauza de neconcurenta are o reglementare speciala in Codul Muncii si ori de cate ori esti pus in situatia semnarii unei astfel de clauze, analizeaza legalitatea ei.

Poti negocia o astfel de clauza in contractul individual de munca tinand cont de aspectele pe care le-am zis la punctul anterior si de prevederile legale speciale in aceasta situatie.

Atentie! Clauza de neconcurenta in Contractul individual de munca vizeaza doar perioada de dupa incetarea contractului. Pe parcursul derularii contractului, angajatul se obliga sa nu faca asa zisa concurenta in baza obligatiei de fidelitate ce-i revine prin lege (art.39 al.2 lit d, Codul Muncii), si astfel anagajatorul nu este obligat sa achite o indemnizatie in plus.

Articolul 21 – Clauza de neconcurenta

”(1) La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
(2) Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.
(3) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii”.

Cum negociezi?

1.Tine cont de toate aspectele pe care le-am mentionat la punctul precedent in acest articol si de particularitatile la care se refera Codul Muncii;

2. Poti negocia clauza de neconcurenta atat la incheierea contractului individual de munca cat si pe parcursul derularii acestuia (ex. printr-un act aditional), sau chiar la incetarea lui;

3. Negocierea se refera in principal cu privire la: perioada de neconcurenta, activitatea sau activitatile ce urmeaza sa fie prestate – acestea trebuie mentionate expres, deoarece nu se poate restrange toata activitatea ta), tertii cu privire la care esti obligat sa nu desfasori activitatea in concurenta, aria geografica precum si indemnizatia acordata pentru neconcurenta

4. Negociaza eficient! Spre exemplu: atunci cand iti este impusa o arie geografica mai larga (intreg teritorul Romaniei) sau mai multe activitati, sau o perioada mai lunga te timp, negociaza o indemnizatie mai mare.

Clauza de neconcurenta nu este  o clauza uzuala si nici esentiala, nu este obligatorie si deci, trebuie specificata cat mai clar si cat mai bine.

Deoarece este o clauza care apare tot mai frecvent in contracte, acorda-i atentia care se cuvine: orice aspect nespecificat clar, este interpretabil. Tine cont de faptul ca o astfel de clauza restrange libertatea de activitate si negociaz-o cat mai bine inainte de a o insera intr-un contract.

Clauza de neconcurenta n-ar trebui sa fie o  clauza standard impusa nici de angajator si nici de catre cealalta parte, asadar indrazneste sa negociezi!

Ofera valoare semnaturii tale!


In cadrul firmei Rubinian am construit peste 170 de modele de contracte intocmite complex, ca baza solida de negociere pentru ambele parti. Vezi aici lista cu contractele:

Contracte profesioniste intocmite complex

Invata tehnici de negociere eficiente din cartea mea ”101 tehnici de negociere”.  

101 tehnici de negociere
101 tehnici de negociere 
Ioana Andrievici - negotiator and negotiation trainer

Ioana Andrievici este:

• negociator, trainer in negociere & autor, cu peste 18 ani experienta in negocierea contractelor si negocierile de business;

• antreprenor: co-fondator si co-owner la compania Rubinian, firma de consultanta si planificare in afaceri;

• autoarea cartilor ”Negocierea si intocmirea contractelor””101 tehnici de negociere””Planul de negociere – model si ghid””Cum sa negociezi bine orice si cu oricine – ghid practic pentru succes in negocieri” ;

• autoarea modelelor de contracte Rubinian, intocmite complex, ca baza solida de negociere pentru ambele parti; • co-autor in cadrul unor lucrari din colectia ”Afaceri la cheie” in colaborare cu editura de afaceri Rentrop & Straton;

• consilier juridic definitiv inscris in Uniunea Colegiilor Consilierilor juridici din Romania;

• Trainer autorizat – Certificat formator de formatori Seria I Nr.00229707, eliberat de Ministerul Educației Naționale & Autoritatea Națională pentru calificări & Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. Vezi toata prezentarea profesionala

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto credit articol: www.unsplash.com, attribute: Photo by Scott Graham on Unsplash